Svanar

Verket består av 9 plattor av betong. I betongens skrovliga yta ses skuggbilder av händer som agerar svanar.