Habitat

Verket visar upp gesten av natur. Något som ska uppfattas som natur men som pendlar till något som löses upp i formlöshet och entropi. Jag har utgått från Bryggkaffesumpens estetiska egenskaper och byggt upp ett system som uppfattas som ett grenverk. Verket ställer frågor kring det till synes naturliga, en naturlighet som vid närmare betraktande visar sig vara en "onaturlig" konstruktion". Verket som är ytbehandlat med kaffe, kan möjligen ses som en kommentar till de språkliga kategorier och indelningar som format våra föreställningar om det ”främmande”.