Course of events .

En skugga av ett träd skulpterad i lera och jord på marken. I leran och jorden finns dels förkultiverade ringblomsplantor och ringblomsfrön. I centrum av skulpturen finns en yta som kommer från en rekonstruerad skugga från ett foto från 1933 av samma träd. Tanken är att berätta om lager på lager av tid.

Tranemo är ett samhälle som genom historien har gått från olika sätt att förhålla sig till tid. Från att förhålla sig till tid genom naturens växlingar. Ett samhälle där väder, vind och årstider styrde vad man uträttade under en dag.  Till att få lokal tid, som kommer från ett behov av att veta när man kan samlas vid en visst klockslag tex för att gå i kyrkan. En tid som förhåller sig till solens rörelse på himlen i förhållande till en skugga. Sen kommer industrialiseringen. Man rör sig snabbare genomlandskapet. Olika platser knyts starkare samman med järnvägen. En centraltid för större områden behövdes för att kunna göra en tidtabell.  I konstverket finns alla dessa förhållande till tid.  Den skulpterade skuggan kommer att av bilda skuggan av trädet från kl 15:00 en dag i början av sommaren. En registrering eller en frysning av det ögonblicket. Varje dag kl 15kommer trädet skugga att falla in i skuggan. I början av sommaren kommer skuggan och skulpturen överensstämma med varandra i sluttet kommer det bildas en skevhet mellan skulptur och skugga. En skevhet som visar hur vi rört oss lite. Blommorna kommer att växa genom leran under sommaren.  Blommorna är i olika stadie i sin växtcykel allt mellan frö till att blomma över för att bilda nya frön. Ringblomman användes i blomsterur för att mäta tid. Enligt Linné sluter de sig kl 15. 


Ett tänkbart scenario är att I slutet av sommaren kommer ringblommerna att plåna ut skuggbilden varje gång de slår ut.  Leran och jorden kommer under sommaren förändras med tiden och vädrets växlingar. Skulpturen kommer att formas av väder och vind. Det finns en oändlig skala av möjligheter över hur skulpturen kommer att se ut i slutet av sommaren. Ett stort spektrum av olika fiktiva scenarier finns, från blommorna trängt igenom och splittrat upp hela skulpturen och plånar ut skuggan med sina blommor till att leran eller jorden torkat ut fröna och plantorna, då finns ringblommorna  bara där under ytan som en möjlighet