Den inverterade gropen,

Är det en trädstam eller en omvänd grop du ser? Konstverket är uppbyggt av betonglera, foto inuti laminerat glas, spegel, och olika jordlager från en grop som jag har grävt. De skildajordlagren bildar varierande färgskiftningar. Ovansidan av skulpturen täcks av ett transparent foto på ett träds årsringar i laminerat glas och i botten av verket sitter en spegel. Baksidan av fotot är täckt av en reflekterande hinna som speglar sig i spegeln. Ser man på bilden från sidan syns årsringarna. Står man rakt ovanför konstverket kan man se ner in i konstverket och genom ett antal reflektioner se spegelbilden av sig själv långt nere under marken. 

När man gräver en grop gräver man sig igenom jord som bildas vid olika tider. Inne i skulpturen finns ett hålrum där trädets lager av tid skulle funnits. Den du möter när du ser in i stammen är din egen blick.