Som om man skulle ta upp vatten i sina händer för att sedan dricka

Gipsavgjutningar av gesten att ta vatten i sina händer för att dricka det. En gest som snart inte kommer vara möjlig. Att ta vatten i sina händer på det sättet gör man bara i vissa sammanhang, när man inte har ett kärl att dricka ur och när man dricker direkt ur en ren källa. En gest som vi sett flera gånger i konsthistorian och hört berättas om genom vår historia. Jag har själv druckit vatten direkt ur en källa utan reningsverk när jag som barn vandrade i fjällen. Idag finns bara några få vattendrag som är så rena att man kan dricka direkt ur dem. 

Avgjutningarna pekar både mot gesten och ger associationer till att vara något som är kroppsligt.