Plats för liv

Skulpturen är en konstruktion för att lägga pinnar och löv i. Alla hålrum mellan löven och pinnarna är utmärkta platser för insekter att bo i. Skulpturen kommer att ändras över tid. På lång sikt kommer pinnar och löv brytas ner och bilda jord, en ny livsmiljö bildas. Jorden sjunker ihop och bildar åter igen rum för pinnar. Genom barnens spontana lek hjälper de till att bygga upp ett ekosystem och en biotop. Skulpturens skala är anpassad efter barnens storlek. Höjden är så låg att den känns relaterbar i förhållande till barnens längd, ungefär på samma sätt som en stol inne på förskolan är anpassad efter barnen