Plats att växa

Flera betongstenar bildar tillsammans en rabatt. I varje betongsten finns den negativa formen av djur och växter som finns i barnens närmiljö. Där finns organismer som man själv kan upptäcka, liv som representerar hela ekosystemet, t ex blommor, blad och insekter från perennparken och förskolegården. De negativa formerna av olika organismer fylls med en blandning av jord, lera och frön från sommarblommor. Ett avtryck bildas, av t ex en Malva. Malvan läggs i mitten av rabatten. Under våren/sommaren gror fröna och bildar sommarblommor till en fin rabatt.

Till gestaltningen medföljer en barnbok som vänder sig till barn och pedagoger. Skriften är ett sätt att knyta ihop inomhusmiljön med utemiljön. Genom fördjupad kunskap växer barns nyfikenhet. Exempel på vad som tas upp i skriften:
  • Alla djur och växter som finns med i konstverken presenteras med bild och text.

  • Recept och beskrivning på avtrycken i betongstenarna.

  • Vad ett kretslopp är för något.

Jag blev Inspirerad av omgivningen till förskolan som är så rik på liv, Perennparken och förskolans gård. Jag ville närma mig frågor om mångfald, ekosystem och miljö på ett sätt där barnens handlingar aktivt blir en del av ett kretslopp. Jag har utgått från minnen av bardomens lekar och hur barn i min närmaste omgivning leker och skapar. Till verket har jag tänkt på lusten i att blanda geggamoja och att forma något.