Fontän

En utsmyckning till en brandstation i Eskilstuna. Jag har byggt samman flera aluminiumparaplyer till en regnstyrd och naturstyrd fontän. Paraplyernas funktion har förskjutits från att avskärma till att vara vattensamlare och vattenfördelare. Från att vara något som är mellan dig och det regn som faller till något som visar upp.