Det som blir över

Ett projekt genom Sveriges konstföreningar. Under 2016-2017 besökte jag sex arbetsplatser och gjorde verk som berättade om det arbete som utförs på arbetsplatsen. Jag arbetade på en central plats på företaget med material som de ansåg hade blivit över. I alla processer där det blir ett resultat blir också något över. Detta något brukar betraktas som skräp eller biprodukter. Det kan också ses som ett material med en unik berättelse. Ett material som bär med sig historia från den process som den kommer ifrån. Det som skulle slängas ges en gestaltning och ett nytt värde. Hur den formen ser ut undersöks tillsammans med de som arbetar på platsen genom intervjuer och samtal över en fika. Jag får del av arbetsplatsens unika berättelse och arbetsplatsen får en skulptur som kan ses som en kollektiv gestaltning av det arbete som utförs.

Några exempel

SSAB

På SSAB fick jag en plåt som hade blivit repad. Reporna kommer av att den blivit hanterad. Man kan se reporna som en teckning av hanteringen. Repor är något som minskar en plåts värde men man kan också se repor som unika spår av plåtens historia. Jag utgick från de repor som uppstått och lade till nya. De reporna som jag lade till skildrade detaljer från miljön som plåten hanterats i och händer som hanterar plåten. Reporna kommer med tiden att mörkna och genom tiden framkallas till en tydligare bild.

Valmet

Valmet gör maskinsystem inom massa-, pappers- och energiindustrin. Jag gick tillsammans med en grupp anställda runt samlade in material och pratade om det som utförs på företaget och hur man ser sin roll. Det vita runda är test eller filter papper från laboratoriet. Mönstret är gjort med en pipett från laboratoriet. Färgen är från överblivet kaffe och te från kontoret. skulpturen hålls ihop av klämmor som sitter på cylindrar som fördelar pappersmassa.

Umeå universitet

Jag fick material från TFE . När vi gick runt på institutionen fastnade min blick på pedagogiska skisser som förklarade olika processer. Det fanns ett återkommande formspråk och logik i teckningarna oavsett vad de förklarade. Jag byggde upp som fyra enheter av två eller tre material som sinsemellan skapade kontraster. Formerna placerades på golvet och hämtade sitt språk från modeller.

Kemikalieinspektionen

På Kemikalieinspektionen tog jag fasta på det flöde av papper som strömmar genom myndigheten . Papper som bär med sig information, uppmaningar, varningar, råd, beslut, mål och riktlinjer. Trädets stomme är uppbyggt av kartong som olika försändelser har färdats i. Jag byggt på med stam och blad av papper och emballage.