Död ved

I verket död ved har en trädstam av papper fått utväxter som växlar mellan att vara svampar och/ eller öron. Tillför utväxterna sinnesintryck eller är de nedbrytare som skapar jord? Är de en uppmaning till att lyssna? Trädstammen är helt byggd av papper, ett materialval som pekar mot det träd som skulpturen kommer ifrån.