Brandnäva

En brandnäva vars kolspets kommer från en nerbrunnen skog. Framför brandnävan ligger papper som man kan rita eller skriva på med nävan.

Brandnävan behöver en temperatur på mer är 100 grader för att gro.