Öarna

I verket Öarna har jag utgått från de låglänta öar i världen som redan nu försvunnit eller hotar att försvinna inom en snar framtid, och återskapat dem genom snöskor som lämnar avtryck i ett tunt lager av snö i på Ölands norra udde en dag i mars.