Havsnivåhöjningarna

Havsnivåhöjningarna  visas havets framtida inverkan på kusten i Trollskogens naturreservat, Ölands norra udde. I klimatförändringarnas spår kommer havsnivån stiga över världen och i skogen har jag markerat ut ögonblicksbilder av havet i olika scenarier för denna framtida förändring. Högst upp på varje stolpe finns ett foto av den nuvarande strandlinjen. En strandlinje som med stolpens hjälp flyttas en bit upp. En möjlig plats som avgörs av de beslut vi fattar nu och de närmsta 11 åren.