Det finns inga svarta svanar


Titeln syftar på Nassim Nicholas Talebs bok Svart svan. Uttrycket användes för första gången av Aristoteles och då i betydelsen av något som var osannolikt. I England under 1600-talet blev uttrycket vanligt. Alla visste att svanar är vita för man hade sett tusentals vita svanar under tusentals år men aldrig en svart svan. Men man kunde inte veta att Australien fanns och att det där fanns svarta svanar. Uttrycket svarta svanar går från att beskriva något som inte är sannolikt till att beskriva det vi inte kan förutse. Det som vi inte vet att det finns. Uttrycket har använts för att beskriva alltifrån Trumps valseger, finanskrisen, Fukushima, internets uppkomst, persondatorn och första världskriget. Verket det finns inga svarta svanar består av 9 plattor av betong. I betongens skrovliga yta ses skuggbilder av händer som agerar svanar. Att använda skuggbilder refererar till Platons grotta som också är en bild av vårt medvetandes begränsningar. Plattorna pekar också mot den mänskliga kroppen och visar upp en rörelse.